microsoft Visual c++ 2015-2022 مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس

مایکروسافت ویژوال

(اغلب به اختصار MSVC یا VC++) یک محصول محیط توسعه یکپارچه (IDE) از مایکروسافت برای زبان های برنامه نویسی C، C++، و C++/CLI است. دارای ابزارهایی برای توسعه و اشکال زدایی کد ++C، به ویژه کدهای نوشته شده برای Microsoft Windows API، DirectX API، و Microsoft .NET Framework.

بسیاری از برنامه ها برای عملکرد صحیح به بسته های Visual C++ قابل توزیع مجدد نیاز دارند. این بسته‌ها اغلب به‌طور مستقل از برنامه‌ها نصب می‌شوند و به چندین برنامه اجازه می‌دهند تا از بسته استفاده کنند در حالی که فقط باید یک بار آن را نصب کنند. این بسته‌های قابل توزیع مجدد و زمان اجرا Visual C++ بیشتر برای کتابخانه‌های استانداردی که بسیاری از برنامه‌ها از آن استفاده می‌کنند نصب می‌شوند.