برچسب: افیس 2016

microsoft office pro plus2016-2019-2021-افیس

microsoft Office pro Plus

Microsoft Office 2019 Professional Plus ویژگی‌ها و به‌روزرسانی‌های جدیدی را برای برنامه‌های داخلی هم برای کاربران و هم برای متخصصان فناوری اطلاعات فراهم می‌کند.

آفیس 2019 مانند نسخه‌های انتشارات Long Term Serviceing Channel (LTSC) ویندوز، مجموعه‌ای از پیشرفت‌های ارزشمند را برای مشتریانی که نمی‌توانند به ابر متصل شوند یا به‌روزرسانی‌های منظم را دریافت کنند، ارائه می‌کند. پیشرفت‌های جدید آفیس 2019 زیرمجموعه‌ای از لیست بلندبالایی از ویژگی‌هایی هستند که در سه سال گذشته به آفیس 365 پروپلاس اضافه شده‌اند.

ادامه مطلب