برچسب: نرم افزار فشرده سازی

فشرده سازی فایل winRAR 6.11

فشرده ساز:

WinRAR وقتی صحبت از فشرده‌سازی به میان می‌آید، شما را جلوتر از بقیه قرار می‌دهد. با ایجاد مداوم آرشیوهای کوچکتر، WinRAR اغلب سریعتر از رقبا است. این کار باعث صرفه جویی در فضای دیسک، هزینه های انتقال و زمان کاری ارزشمند نیز می شود.

ادامه مطلب